Historia miasta

Written by
Bydgoszcz to miasto, które znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. To nie tylko miasto, które jest na prawach powiatu, ale także siedziba wojewody. Bydgoszcz jest od średniowiecza znany, jako główne miasto Królestwa Polskiego. Dzięki temu kalendarium jego historii jest imponujące. Dzieje miasta Bydgoszczy na przestrzeni od starożytności do średniowiecza.

Prehistoria oraz starożytność

W Bydgoszczy odkryto pierwsze ślady człowieka już sprzed 9000 r. p.n.e. W tym okresie na terenach znajdowali się ludzie, którzy prowadzili koczowniczy tryb życia. Zajmowali się nie tylko myślistwem, a także stali się przedstawicielami kultury świderskiej czyli tymi, którzy wytwarzali narzędzia  – ostrza świderskie. Duzy ślad na terenach dzisiejszego miasta pozostawiła epoka brązu. To z tego okresu pochodzą m.in.: cmentarzyska popielicowe. Pierwsza wzmianka dotycząca handlu pomiędzy osadą, a Cesarstwem Rzymskim pochodzi z lat 125 p.n.e do 375 n.e. Pozycja osady była znacząca z powodu miejsca lokowania na trakcie bursztynowym. Od VI do XI wieku teren miasta obejmowały trzy grody.

Średniowiecze

Pierwsza wzmianka o miejscowości oficjalnie pochodzi z roku 1030, kiedy stała się grodem strażniczym, by poprzez okresy od 1238 roku, przez 1314-1323 stać się kasztelanią oraz tymczasowo grodem książęcym. W 1346 roku z rak Kazimierza Odnowiciela Bydgoszcz uzyskała prawa miejskie zgodnie z prawem magdeburskim. Dodatkowo uzyskało ważny przywilej, jakim było prawo do bicia monety. W tym czasie zaprojektowano całą infrastrukturę miejską, a także zbudowano mury obronne oraz zamek. Bydgoszcz rozwijała się dzięki stosunkom handlowym; w celu transportu produktów np.: zboża czy piwa wykorzystywano rzekę. W czasie wojen pomiędzy wojskami polskimi, a krzyżackimi miasto ogrywało tutaj znaczącą rolę. XV i XVI stulecie to czas, kiedy miasto przezywało swój tzw. „złoty wiek“. Udane transakcje handlowe doprowadziły do wzrostu znaczenia miasta, które jako drugie w królestwie osiągnęło 5 tysięcy ludności. Rzemiosła bydgoskie takie jak np.: garncarstwo oferowało produkty, które były cenione w całym kraju. Dodatkowo miasto słynęło z browarnictwa, czyli produkowało wysokiej jakości piwo eksportowe.  Ponadto za sprawą królowej Jadwigi osiedlili się tu Karmelici, czyniąc Bydgoszcz trzecim miastem zakonu. W latach 1454 – 1466 miasto ponownie aktywnie wspierało stronę polską w wojnie z Zakonem Krzyżackim. Na Zamku wielokrotnie gościł Kazimierz Jagiellończyk. W 1594 roku otwarto pierwszą prywatną mennicę, w której z okazji zwycięstwa nad Turkami pod Chocimiem wyprodukowano największą monetę o nominale 100 dukatów.

Dzieje XVII i XVIII wieku.

Najtragiczniejszym wydarzeniem, jakie dotknęło Bydgoszcz była II wojna północna. Podczas potopu szwedzkiego miasto dzieli los innych polskich miejscowości i ulega zniszczeniu. Walki, które ogarnęły miasto doprowadziły do destrukcji nie tylko murów miejskich, ale także średniowiecznego zamku. W mieście zostają podpisane traktaty welawsko – bydgoskie, które zmieniały układ sił w sojuszu przeciwko Polsce. Miasto wskutek wojen upadło oraz straciło na znaczeniu. W 1772 roku zostaje włączone w granice Prus, a Fryderyk II Wielki w 1773 roku zlecił przebudowę Kanału Bydgoskiego. W 1794 roku przechodzi wskutek walk powstańczych w ręce kościuszkowców, a w 1806 roku zostaje zdobyte przez Napoleona Bonaparte i znajduje się w nowo utworzonym Księstwie Warszawskim. Po władzą Francji zostaje aż do klęski Napoleona, wskutek której wraca pod zarząd pruski.

Wydarzenia w XIX i XX wieku

Rok 1851 to budowa pierwszej linii kolejowej, która połączyła Berlin z Bydgoszczą, tym samym czyniąc z miasta dyrekcję Królewskiej Dyrekcji Wschodniej. Powstaje bydgoskie śródmieście ,a w drugiej połowie XIX wieku liczba ludności dochodzi do 100 tysięcy. W 1896 roku pojawiają się pierwsze tramwaje elektryczne, a w mieście zaczyna dynamicznie rozwijać się przemysł, wskutek czego powstają nowe fabryki. W 1914 roku wybucha I wojna światowa, a po traktacie wersalskim w 1919 miasto zostaje włączone w granice nowego państwa polskiego. Następuje repolonizacja miasta, a dodatkowo rozwija się ono pod względem ekonomicznym i kulturowym. Wzrost gospodarczy miasta przerywa w 1939 roku wybuch II wojny światowej. 5 września do miasta wkraczają pierwsze oddziały niemieckie. Miasto zostaje okupowane, a Niemcy dokonują pierwszych masowych egzekucji i niszczą zabudowę Starego Miasta. W styczniu 1945 roku do Bydgoszczy wkraczają pierwsze oddziały sowieckie oraz I Armii Wojska Polskiego. Miasto zostaje poddane rozbudowie, a w 1973 roku do jego granic zostaje włączone miasteczko Fordon. W latach 50 powstaje Państwowa Filharmonia Pomorska W 1956 roku dochodzi do pierwszych ataków na władze komunistyczne, kiedy radiostacja na Wzgórzu Dąbrowskiego zostaje zniszczona. W 1981 roku dochodzi do fali protestów, a w 1989 roku miasto przechodzi transformację. Od 1999 roku tworzy wraz z Toruniem stolicę województwa kujawsko – pomorskiego. W 2004 roku zgodnie z decyzją Jana Pawła II powstaje tu diecezja bydgoska.
Article Categories:
Bydgoszcz

Comments are closed.